Serviceavtal

Din kompletta partner

En komplett samarbetspartner till ditt företag eller Bostadsrättsförening

Till företag och bostadsrättsföreningar kan vi erbjuda serviceavtal, avtalsinstallationer och jouravtal inom alla typer av elinstallationer.


Installation

För oss är det av största vikt att material av god kvalité, säkerhet och miljö används. Vårt fokus är alltid att utföra fackmannamässiga elinstallationer med hög säkerhet, precision och kvalité.

Jour

Genom vårt jouravtal får ni en snabb tillgänglighet där vi kan hjälpa er vid tex elavbrott med snabb hjälp. 

jour

Många företag och bostadsrättsföreningar är i behov av löpande hjälp med drift och underhåll.


Då kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar till er. Med ett serviceavtal slipper ni kontakta olika företag varje gång et fel uppkommer. Långsiktigt är det kostnadseffektivt att ha ett löpande underhåll av service och drift. Vid nya kontakter krävs det alltid mycket tid åt genomgång av fastigheterna/anläggningarna. Gå igenom tidigare problem och vart allt finns. 

Har ni ett serviceavtal med Forsberg Elteknik har vi kunskap om just er anläggning, fastighet och område. Vi lär känna er samt erat behov. Vi vet vad som tidigare gjorts och vad som behöver göras. Vi sköter löpande skötsel och underhåll och ni behöver bara så oss en signal så hjälper vi er direkt vid akuta åtgärder. 

Service - Underhåll

Vår målsättning med ett löpande arbete med service och underhåll är att man ska kunna förebygga många problem. Elfel med akuta åtgärder så som överhettning, jordfelsutlösningar och även minskade förbrukning och elkostnader. Vi ser till att våra elektriker åtgärdar problemen med bästa möjliga lösning vad det gäller livslängd och kvalitet på både arbete som material. En stor kostnadseffektivisering som vi alltid rekommenderar alla bostadsrättsföreningar att styra all fastighetsbelysning med automatiseringar.

För oss är det av största vikt använda oss av produkter med god kvalitet, hög säkerhet samt miljökvalificerade. 


För oss är det av största vikt använda oss av produkter med god kvalitet, hög säkerhet samt miljökvalificerade.